A A A

Postup rezervace a pravidla parkování

Rezervace parkování zajistí parkovací místo před budovou krajského úřadu (za závorami) a urychlí vjezd/výjezd na/z parkoviště automatickým zvednutím závory díky technologii kamerového rozpoznání registrační značky (RZ) vozidla.

Parkovací místo lze rezervovat v úředních hodinách, a to v souvislosti s návštěvou úřadu nebo vyřízením konkrétní záležitosti (agendy), na kterou se rovněž můžete objednat. Rezervace parkování nebude umožněna ve dnech konání zastupitelstva kraje.

Maximální délka rezervace je 3 hodiny (+ 15 min. před a po času rezervace). Po provedení rezervace parkování bude na zadaný e-mail zasláno potvrzení o rezervaci, včetně QR kódu. Ten nahrazuje nečitelnou RZ vozidla v případě, že se závora neotevře automaticky, a přikládá se ke čtečce umístěné na vjezdovém terminálu, případně je možné se přes tlačítko „Recepce“ spojit s obsluhou (platí i pro výjezd), která závoru otevře.

Po vjezdu na parkoviště je možné zaparkovat na kterémkoliv volném místě s výjimkou stání u dobíjecích stanic elektromobilů.

Před a po uplynutí času pro parkování bude na zadané telefonní číslo zaslána informační SMS zpráva. Při opakovaném překročení maximálního času parkování nebude klientovi umožněna příští rezervace.